Poultry Equipment Producing Company «Maytav»

Tatlicak Mah., Savcibey Sk., No:21, Karatay/Konya, Turkey. tel: +90 332 355 47 14, info@maytav.com